Contect : 089-832-7793
Tel:02-044-1587
Email : Thuttaya.741@gmail.com


WELCOME TO SEVEN FOUR ONE CO.,LTD

SEVEN FOUR ONE CO.,LTD ประกอบกิจการ รับผลิต สั่งทำ และนำเข้า – ส่งออก และจัดจำหน่าย เครื่องทำความเย็นเบียร์สด อุปกรณ์เบียร์สด งานติดตั้งระบบสำหรับเบียร์สดแบบครบวงจร ตู้เย็น ตู้แช่เย็น รวมถึงอุปกรณ์และอะไหล่สำหรับเครื่องทำความเย็นทุกชนิด เครื่องครัวและงานสแตนเลสตามแบบทุกชนิดที่ใช้ในโรงแรม ร้านอาหาร และให้บริการซ่อมแซม และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน หรืองานบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายด้วย 

 
จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ทำให้เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในธุรกิจการให้บริการ และความต้องการในการแก้ไขปัญหาของลูกค้า ซึ่งต้องการความรวดเร็ว ต่อเนื่อง แม่นยำ และมีคุณภาพ เพื่อพร้อมสำหรับการให้บริการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
 
เราได้มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในการเสนอบริการที่มีคุณภาพตลอดระยะเวลา ดังนั้นท่านจะมั่นใจได้ว่า 
“ เมื่อท่านได้รับบริการจากบริษัทฯ ของเรา จะไม่เพียงแต่การให้บริการเท่านั้น แต่จะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระยะเวลาอันยาวไกล ”
ผลงานที่ผ่านมา

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -